De maatregelen rondom de coronacrisis hebben in veel sectoren impact, waaronder de amateursport. Om die reden is er een tijdelijke subsidieregeling waar sportclubs gebruik van kunnen maken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de beleidsregels tegemoetkoming amateursportorganisaties gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regelingen is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Voor bokscentra vormen de huurkosten vaak de grootste kostenpost in de exploitatie. Ter compensatie is de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS) in het leven geroepen.

Via deze site lees je over deze tegemoetkomingsregeling voor verhuurders van sportaccommodaties: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/08/nieuwe-tegemoetkomingsregeling-tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19-tvs

Lokale subsidies

Soms komen er lokale initiatieven voorbij die voor sportverenigingen heel bruikbaar zijn of op zijn minst de moeite waard zijn om te onderzoeken. Contacteer de lokale gemeente voor meer informatie hierover.

Rene Braad, directeur

Deel dit bericht