Bij ons komen er nog steeds veel vragen binnen omtrent het coronavirus en sport. Een nadere toelichting op de veel gestelde vragen is hieronder te vinden.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten, door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden. Ook het hanteren van de hygiënevoorschriften van het RIVM dienen te worden nageleefd. Daarnaast is het noodzaak dat je thuis blijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Voor de topsport en de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen. De jeugd tot achttien jaar mag blijven sporten met elkaar zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen, de wedstrijdsport ligt wel stil. Topsporters mogen blijven sporten op aangewezen topsportlocaties.

Verder kunnen er per veiligheidsregio en gemeente nog aanvullende richtlijnen zijn en is het advies om deze te blijven raadplegen.

Bekijk deze belangrijke informatiebronnen voor meer informatie:

Rene Braad, directeur

Deel dit bericht