We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Atletencommissie is opgericht! De Atletencommissie bestaat uit onze topatleten Delano James, Luna Beeloo en Stan Bertens.

Oprichting Atletencommissie

De commissie is een onafhankelijk adviesorgaan ingesteld door het bestuur, dat als doel heeft de belangen van onze atleten te behartigen en hen een stem te geven binnen onze organisatie. De Atletencommissie zal vooral fungeren als een belangrijke schakel tussen de atleten, het technisch kader en het bestuur.

Voorzitter Len Huard benadrukt het belang van de Atletencommissie: “De Atletencommissie stelt ons in staat om een meer inclusieve en betrokken samenwerking te creëren waarin de stemmen van onze atleten worden meegenomen in de besluitvorming en strategie. Hun input is essentieel voor het succes van de Boksbond en onze toekomstplannen.”

Deel dit bericht