Sinds 1 januari 2019 is het Sportakkoord in werking getreden. Onderdeel hiervan is de duurzame sportinfrastructuur in Nederland vorm te geven. In het programma Sportaccommodaties krijgt dit gestalte. Een van de projecten is de realisatie van een expertiseplatform sportaccommodaties, waarin NOC*NSF, sportbonden, VSG en marktpartijen samenwerken.

Nocnsf handboek sportaccommodaties
https://www.sportsmedia.nl/nocnsf-handboek-sportaccommodaties.html

Eén van de doelstellingen hierbij is het digitaliseren en updaten van een gezamenlijk handboek Sportaccommodaties (DHS). NOC*NSF heeft Odin Wenting Bouwadvies BV opdracht gegeven om voor dit handboek alle sportbonden actief te benaderen en alle eisen, NOC*NSF normen, richtlijnen en aanbevelingen met betrekking tot accommodaties, te verzamelen en waar nodig te beschrijven.

Inmiddels hebben de eerste gesprekken en een inventarisatie plaatsgevonden. Voor bokscentra zal het DHS straks één geheel zijn. Men kan dan middels een dashboard informatie opvragen over een nieuwe, of een te verbouwen accommodatie. Ook informatie over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld de afmetingen van een boksring, alsmede de aanbevelingen van trainingsruimtes of wedstrijdlocaties is dan beschikbaar.

Voor meer informatie over het DHS zie ook: https://www.sportsmedia.nl/nocnsf-handboek-sportaccommodaties.html

Deel dit bericht