De recente zware aardbeving in Marokko heeft enorme schade veroorzaakt en veel levens verwoest. Veel huizen en gebouwen zijn onbewoonbaar geworden, waardoor mensen dakloos zijn geraakt en dringend hulp nodig hebben. Een van onze erkende bokscentra, Bettah Boxing Gym (BBG), heeft het initiatief genomen om een doneeractie op te zetten om financiële noodhulp aan de slachtoffers te bieden. De Nederlandse Boksbond ondersteunt dit initiatief van harte en daarom delen wij deze actie nu met u.

"Namens Bettah Boxing Gym wil ik alle slachtoffers en hun families onze oprechte steun en beterschap toewensen. Samen met alle trainers van BBG Boxingclub hebben we het initiatief genomen om een doneeractie te starten om financiële noodhulp aan de slachtoffers te bieden. We roepen in eerste instantie al onze leden op om mee te helpen en te doneren. Daarnaast vragen we al onze boksvrienden van verschillende boksscholen uit heel Nederland om dit bericht te delen binnen hun eigen netwerk.

Ik, Said Bettah, zal persoonlijk toezien dat het opgehaalde bedrag de juiste mensen bereikt en optimaal wordt gebruikt om degenen in nood te helpen. De doneeractie zal duren tot het einde van september, dus laten we samen snel handelen."

Uw bijdrage kunt u overmaken naar:

Stg Bettah Boxing Gym BBG

NL31 INGB 0009044033

Met vermelding "Aardbeving Marokko.

Ook is het mogelijk om te doneren via een betaalverzoek.

Namens Bettah Boxing Gym en de Nederlandse Boksbond, hartelijk dank voor uw financiële steun. Laten we samen een verschil maken en hoop brengen naar degenen die het hardst getroffen zijn!

Deel dit bericht