Voor de komende ALV staat een statutenwijziging geagendeerd. De NBB-statuten moeten hoognodig geactualiseerd worden, om te voldoen aan de eisen die gelden voor een nationale sportbond.

In de nu voorgestelde statuten, zoals gedeeld op 1 mei 2023 (link), zijn bijvoorbeeld updates opgenomen over aansluiting bij ISR, bepalingen die te maken hebben met good governance, de aansluiting met het profboksen en de daarmee samenhangende lidmaatschappen EBU en BBU. Van groot belang is bovendien dat de statuten het beleid van de Nederlandse Boksbond (NBB) voor de komende jaren ondersteunen.

Niet de geringste uitdaging ligt echter op het internationale vlak. Op 7 juni 2023 heeft het bestuur van het IOC bekend gemaakt dat het de Olympische erkenning van de wereldboksbond IBA ingetrokken wil zien. Zo’n verstrekkend besluit zou het sluitstuk zijn van een periode van 6 jaren met IOC-sancties, waarbij de IBA de laatste 4 jaren geschorst was door het IOC. Volgens het IOC heeft IBA zich herhaald schuldig gemaakt aan ernstige schendingen van de competitie-integriteit, de governance, het financieel beheer en het Olympische Handvest.

Gelet op de voorgeschiedenis, de strekking van het IOC-rapport en de reactie van IBA daarop bestaat er nu een grote kans dat de Olympische erkenning van IBA op 22 juni a.s. daadwerkelijk ingetrokken zal worden. Dat zou grote gevolgen hebben voor de bokssport in Nederland en wereldwijd. Niet alleen voor de deelname aan multi-sport evenementen als de Olympische en Europese Spelen, maar ook voor de status van de sport en de financiering van nationale bonden.

Momenteel is de NBB geschorst door een (zelf dus ook geschorste) IBA. Dat is een lastige situatie waarin het NBB-bestuur ernaar blijft streven om de bokssport olympisch te houden en daarmee ook de (topsport)financiering van NOC*NSF veilig te stellen. Bij dat streven wordt rekening gehouden met de belangen van het NBB-topsportprogramma: Nederlandse topboksers moeten de mogelijkheid behouden op deelname aan op IBA- of EUBC-toernooien, indien nodig, verantwoord en mogelijk.

NOC*NSF heeft aangegeven de IOC-besluitvorming op 22 juni a.s. af te wachten. Het NBB-bestuur sluit zich daarbij aan. Met nieuwe NBB-statuten moet uiteraard wel ingespeeld kunnen worden op IOC-besluitvorming. Hiertoe zijn expliciete verwijzingen naar IBA vervangen door verwijzingen naar een wereldboksbond die overtuigend Olympische erkenning nastreeft. Als dat uiteindelijk opzegging van het IBA-lidmaatschap IBAzou inhouden, dan zal daarover overlegd worden met NOC*NSF. Afstemming met Team NL (technisch directeur en coaches) daarover vindt plaats op basis van het gezamenlijke uitgangspunt dat de competitiemogelijkheden voor de NBB-boksers minimaal op gelijke peil blijven.

Graag tot zaterdag 17 juni op de ALV.

Bestuur Nederlandse Boksbond
Deel dit bericht