In de media zijn er recent voorbeelden geweest van verenigingsbesturen die geconfronteerd worden met dubieuze sponsoren, vrijwilligers met banden in het criminele milieu, wedstrijdbeïnvloeding of andere vormen van criminele inmenging. Dit heeft in de Tweede Kamer geleid tot vragen. Tot op heden bestaat er geen goed zicht op de aard en omvang van criminele inmenging in de amateursportwereld. Situaties van criminele inmenging zijn meestal ook niet klip en klaar. Verder is het onduidelijk op welke manier verenigingsbesturen zich hiertegen verweren.

Vandaar dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek laat uitvoeren naar de aard, omvang en weerbaarheid van verenigingen tegen de invloed van personen en activiteiten die je het liefst ver buiten de vereniging houdt. Deze onderzoeksopdracht is toegekend aan Bureau Bruinsma, de Universiteit van Tilburg en het Mulier Instituut. Het onderzoeksteam, in de personen van Monique Bruinsma en Vidar Stevens, heeft ons benaderd met de vraag of wij onder onze verenigingen een vragenlijst willen verspreiden. Omdat het cre├źren van een veilige sportomgeving een belangrijk thema is voor de Nederlandse Boksbond, hebben wij besloten hier onze medewerking aan te verlenen. U kunt binnen twee weken een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek verwachten. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5-8 minuten tijd in beslag. Het is aan uzelf of u wilt deelnemen aan de vragenlijst. De onderzoekers zijn vooral benieuwd naar uw zorgen en waarnemingen op de vereniging. De vragenlijst wordt verspreid via een open link, waardoor de antwoorden niet herleidbaar zijn naar uw vereniging of naar de persoon die de vragenlijst invult. Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.mulierinstituut.nl/onderzoeksthemas/sportcultuur/criminele-inmenging-bij-amateursportverenigingen/

Deel dit bericht