Afgelopen maandag 23 maart jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen getroffen waardoor bijeenkomsten en evenementen met vergunnings- en meldplicht nu tot 1 juni verboden zijn. Voor sportclubs en dus ook onze bokscentra geldt dat ze zeker tot en met 6 april gesloten moeten blijven. Komende dinsdag 31 maart beslist het kabinet onder andere hoe Nederland verdergaat met de huidige maatregelen die nu onder andere voor sportclubs van kracht zijn. Uiterlijk 6 april wordt duidelijk of trainingen en wedstrijden weer kunnen starten of dat de maatregelen hiervoor worden verlengd.


Hulp voor sport- en bokscentra

Omdat de sportsector hard door de coronacrisis is geraakt, worden er diverse initiatieven ontwikkeld om getroffen sportcentra waar mogelijk te ondersteunen.

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je direct checken of jouw bokscentrum voor een Tegemoetkoming Schade in aanmerking komt. Op basis van de SBI code waarmee je bokscentrum bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven, kun je meteen zien of je hiervoor in aanmerking komt. Kijk op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Met het Coronanoodfonds Sport wil NOC*NSF de sportbonden helpen om hun aangesloten leden bij te kunnen staan. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid.

Zie ook: https://nocnsf.nl/nocnsf-zet-4-a-5-miljoen-opzij-voor-coronanoodfonds-sport

Dinsdag 31 maart en uiterlijk 6 april weten we dus meer over de maatregelen en de betekenis hiervan voor de bokssport. Op basis van die besluiten zullen we weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot alle geplande boksevenementen in 2020. Hierbij zullen we alle scenario’s goed afwegen om de juiste keuzes te kunnen maken. De gezondheid van onze leden staat hierbij altijd voorop.

Het bestuur en de directie wil iedereen adviseren om de anti-corona maatregelen te blijven respecteren en bij vragen, twijfel of advies contact op te nemen met Rene Braad, algemeen directeur van de Nederlandse Boksbond.

Rene Braad, Directeur
Deel dit bericht