Het bestuur en de directie zijn klaar voor 2022! In de loop van 2022 zal er een aantal belangrijke veranderingen worden doorgevoerd om onze missie en visie verder vorm te geven. Het gaat hierbij met name om verbeteringen welke dienen om de dienstverlening naar het juiste niveau te tillen. We investeren hiermee dus bewust in kwaliteit. Hieronder de veranderingen welke later nog individueel zullen worden behandeld:

BONDSBUREAU

Vanaf 1 januari 2022 zal het bondsbureau volledig worden bemand door eigen medewerkers. Het team bestaat dan uit Louiza Winter, Juna Prinssen en Peter Bonthuis. Hiermee nemen wij geen afscheid van het BONDcenter. Zij zullen ons nog financieel administratief ondersteunen.

HOOFDBESTUUR

In het kader van 'goed sportbestuur' zullen er een aantal portefeuille wijzigingen plaatsvinden en wordt er gezocht naar een betere verdeling in vrouwelijke en mannelijke bestuurders.

RAYONS

Begin 2022 zullen wij de districten laten opgaan in rayons. Het rayon Zuid Nederland zal worden bemand door Jeremie Besson. Voor Noord Nederland zijn wij nog op zoek naar een geschikte kandidaat.

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE

Rob Verwijs is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de scheidsrechterscommissie en zal, samen met Lindsay Adams als secretaris en Kees van Sluys als lid, deze commissie aanvoeren.

TRAINER/COACH COMMISSIE

In 2022 starten wij ook met een trainer/coach commissie die dient om trainer/coaches verder te helpen en door te ontwikkelen na het behalen van hun trainer/coach diploma.

COMMISSIE WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN

Binnen de commissie wedstrijden en evenementen is er begin 2022 een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden zodat er gerichte ondersteuning kan worden gegeven bij wedstrijden en evenementen.

TECHNISCH KADER

Door de aanstelling van bondscoaches is het technisch kader onder aanvoering van technisch directeur Rene Braad weer compleet. Bij de heren gaat het dan om Waleed Shekho en bij de dames om Sayit Yanik. Vanaf 3 januari wordt er gestart met selectie trainingen. Op zondag 9 januari zal er een online meeting en intervisie moment zijn waarbij de doelstellingen en plannen voor de Road to Paris zullen worden toegelicht.

Deel dit bericht