Zoals gebruikelijk passen wij jaarlijks ons nationale wedstrijdreglement aan. De wijzigingen in het IBA wedstrijdreglement zijn de basis voor deze aanpassingen.

Het nationale wedstrijdreglement wijkt op een aantal punten af van die van het internationale wedstrijdreglement. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van vaardigheidsklassen en afwijkende rondetijden en IBA niet.

Vanaf heden zullen wij gebruik maken van het algemeen wedstrijdreglement 2022. De meest belangrijkste wijziging is de aanpassing van de gewichtscategorieën. Andere wijzigingen zijn:

  • Gewichtklassen zijn aangepast naar de nieuwe IBA standaard
  • Door de verandering van districten naar rayons is het DTC (District Technische Commissie) veranderd in een TCR (Technische Commissie Rayon)
  • Field of play is toegevoegd aan het wedstrijdreglement
  • Het zichtbaar dragen van een batch Trainer/Coach aan de ring
  • Correcte sportkleding voor trainer/Coach en assistenten aan de ring
  • Grammaticale wijzigingen in namen en afkortingen als TCR en IBA ipv DTC en AIBA

Het algemeen wedstrijdreglement 2022 is in PDF te downloaden onderaan deze pagina.

Wedstrijdreglementen-versie-2022-2_2022-02-17-095610_gogn.pdf
1,1 MB · Pdf · 17 feb. 2022
Deel dit bericht