Het demissionair kabinet heeft in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus maatregelen aangekondigd voor de sport om het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

Voor alle binnen- en buitensportaccommodaties geldt een sluitingstijd tussen 17.00 en 05.00 uur. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
Bij sporten op binnensportlocaties is voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Zij zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

In alle CTB-plichtige ruimten op de sportaccommodatie is de 1,5 meter afstand verplicht en geldt bij verplaatsing een mondkapjesplicht. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen.

Iedereen boven de 18 jaar is verplicht de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen tot andere volwassenen en tot kinderen ouder dan 13 jaar. Jeugd van 13 tot 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden en kinderen jonger dan 12 jaar ook niet tot elkaar en tot volwassenen. De 1,5 meter afstand houden is niet verplicht op locaties waar een coronatoegangsbewijs verplicht is en ook niet als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiƫnevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Bekijk deze belangrijke informatiebron voor meer informatie:

Rene Braad, Directeur

Deel dit bericht