Boksen is een contactsport en daarvoor is een sportmedisch onderzoek aan te bevelen. Deze onderzoeken zijn bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Voor het boksen van wedstrijden zijn sportmedische onderzoeken verplicht. Het protocol omtrent deze sportmedische onderzoeken kan je hieronder lezen. Verder is het protocol voortaan te vinden op onze nieuwe pagina: NBB protocol sportmedisch onderzoek wedstrijdboksers.

NBB protocol sportmedisch onderzoek wedstrijdboksers:

VOOR WIE

 • Amateurboksers
 • Profboksers
 • Businessboksers

TYPE SPORTMEDISCHE ONDERZOEKEN

 • Jaarkeuringen
 • Dagkeuringen (fit to box)
 • Sportmedisch advies keuringen (SMA)

De sportmedische onderzoeken zien er als volgt uit:

JAARKEURINGEN

Vanuit de Medische Commissie (MedCom) is bepaald dat iedere bokser een geldige jaarkeuring moet hebben (deze is geldig in het gehele kalenderjaar). Deze jaarkeuring wordt door een geaccrediteerde (ring)arts uitgevoerd.

WAT HOUDT DEZE JAARKEURING IN?

 • De bokser wordt door de (ring)arts gevraagd naar medische behandelingen (bent u onder behandeling van een specialist? Gebruikt u medicijnen? Bent u het laatste jaar geopereerd? Etc.). Tevens wordt gevraagd of u een chronische ziekte heeft (bijvoorbeeld aanwezigheid van diabetes, epilepsie, astma, bloeddrukproblemen etc.)
 • Eveneens zijn wij benieuwd of er oogklachten zijn (draagt u contactlenzen?), gehoorklachten of wellicht dat er allergieën aanwezig zijn.
 • Indien dit niet de eerste jaarkeuring is, wordt gevraagd hoe het het afgelopen jaar op medisch gebied gegaan is (blessures, zware wedstrijden, KO gegaan etc.).
 • Na deze anamnese, zal een lichamelijk onderzoek worden verricht. Er zal gekeken worden hoe de neurologische status is (o.a. pupilreflexen). Tevens zal er een algemene inspectie zijn van het hoofd (littekens, klieren die voelbaar zijn, inspectie van de keel(amandelen)).
 • Hierna zal de beweeglijkheid van de nek ook bekeken worden (geen belemmeringen in de bewegingen). Vervolgens zal er naar het hart worden geluisterd (aanwezigheid van ruis en het regelmatig kloppen van het hart) en naar de longen (geen abnormale geluiden van de longen bij in- en uitademen). Ook wordt er gekeken naar de functie van het bewegingsapparaat (armen, ellebogen, pols, handen, knieën etc.). Er wordt gekeken of deze allemaal goed beweeglijk zijn en er geen beperkingen bestaan. Als laatste zal de bloeddruk en de polsslag worden opgemeten.
 • Dames zullen gewezen worden op het inleveren van de anti-zwangerschapsverklaring bij elke wedstrijd en bij de mannen zal gewezen worden op het ´clean-shaven´ voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Indien alle onderzoeken geen problemen opleveren, bent u weer voor een jaar geschikt om te boksen. Indien er onverhoopt afwijkingen geconstateerd worden, zult u worden verwezen naar uw huisarts en zal er op basis van een schriftelijke verklaring van de huisarts alsnog goedkeuring plaatsvinden.

DAGKEURINGEN (FIT TO BOX)

Deze dagkeuring wordt door een geaccrediteerde (ring)arts uitgevoerd welke tevens de bokswedstrijden medisch zal begeleiden als (ring)arts.

WAT HOUDT DEZE DAG KEURING IN?

 • Deze is bedoeld om na te gaan of er, sinds de jaarkeuring, geen medische of beperkende zaken spelen.
 • U zult een vraag krijgen over de aanwezigheid van griep of verkoudheid, koorts en onwel bevinden. Tevens zal gevraagd worden of er blessures aanwezig zijn die wellicht nadelig kunnen zijn bij het boksen. Tijdens het stellen van de vragen zal de arts inspectie houden van het hoofd (neusstand, oren, littekens, schaafwonden, blauwe plekken etc.) en er zal gekeken worden of de mannelijke bokser ´clean-shaven´ is.
 • Eveneens zal gekeken worden naar het bewegingsapparaat (armen, ellebogen, pols, handen, knieën etc.). Er wordt gekeken of deze allemaal goed beweeglijk zijn en er geen beperkingen bestaan.
 • Indien er geen bijzonderheden aanwezig zijn, bent u geschikt om te boksen op de desbetreffende dag.
 • Vooraf aan de keuring zal bij de dames de zwangerschapsverklaring worden ingenomen door de arts (deze wordt centraal bewaard op een beveiligde plek en na 9 maanden vernietigd).

SPORTMEDISCHE KEURINGEN

Deze jaarkeuring wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd keuringscentrum en is bedoeld voor business boksers welke de leeftijd van 44 zijn gepasseerd.

WAT HOUDT DEZE SPORTMEDISCHE KEURING IN?

 • Het gaat op een lichamelijk onderzoek gecombineerd met een vragenlijst en een uitgebreide inspanningstest door een (sport)arts. Tijdens deze keuring wordt er een ECG (hartfilmpje) gemaakt op een moment van inspanning. De (sport)arts kan dan zien hoe het hart zich bij inspanning gedraagt. Deze keuring brengt de gezondheid en belastbaarheid in beeld en wordt geadviseerd aan beginnende sporters, intensieve sporters, maar ook aan patiënten met chronische ziekten.

Dr. Ed van Wijk

Deel dit bericht