Hierbij nodigen we u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op woensdag 20 december 2023 om 19:00 uur.

Om de raadpleging en discussie in goede orde te laten verlopen, verzoeken wij u uw schriftelijke vragen en andere opmerkingen voorafgaand aan de vergadering aan ons kenbaar te maken. Deze vragen kunnen tot uiterlijk woensdag 6 december worden gemaild naar info@boksen.nl. We zullen vervolgens de ingekomen berichten bespreken en tijdens de vergadering beantwoorden.

De agendapunten van de vergadering:

 1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Benoeming leden
  4. Herdenking overleden leden
 2. Vaststellen notulen ALV van 17 juni 2023
 3. Goedkeuren contributies 2024
 4. Goedkeuren beleidsplan en begroting 2024
 5. Internationale ontwikkelingen (lidmaatschap World Boxing)
 6. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. Benoeming bestuursleden
  2. Openstaande vacatures
 7. Topsportprogramma / TeamNL
 8. Verkiezing Voorzitter
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen? Stuurt u dan uiterlijk 13 december 2023 een e-mail naar info@boksen.nl.
De locatie van de vergadering zullen wij z.s.m. met u delen.

Deel dit bericht