Het bestuur van de Boksbond heeft kennisgenomen van de loting en de openingsbeelden van "2023 IBA World Boxing Championships" in New Delhi (India). Tijdens dit evenement doen Russische en Wit-Russische deelnemers mee onder hun eigen vlag. Ook was de Russische minister van Sport aanwezig tijdens de opening.

We hebben helaas geconstateerd dat een lid van de Boksbond namens Nederland deelneemt aan dit evenement. Dit terwijl het bestuur van de Boksbond eerder om moverende redenen heeft besloten om niet deel te nemen aan dit evenement en andere evenementen waaraan Russen en Wit-Russen onder eigen vlag deelnemen, welk besluit in lijn is met het standpunt van de Nederlandse overheid en NOC*NSF, alsmede met de sancties die het IOC eerder heeft opgelegd.

Het bestuur benadrukt dat noch IBA noch het desbetreffende lid toestemming heeft gevraagd of verkregen voor diens deelname aan dit evenement. Het bestuur heeft reeds contact opgenomen met betrokkene en passende maatregelen genomen.

Deel dit bericht