Voor behoud van Olympische status van het boksen

Afgelopen dagen is er veel gezegd en geschreven over het besluit van de Nederlandse Boksbond, om niet deel te nemen aan het WK boksen voor vrouwen in New Delhi. Vaak wordt hierbij verondersteld dat de NBB een politiek statement zou willen maken. Deze veronderstelling doet geen recht aan de situatie en de bedoelingen achter het besluit. Om misverstanden weg te nemen, lichten we in deze aanvullende verklaring ons besluit nader toe.

Sport en politiek horen gescheiden te blijven, dat is ook het uitgangspunt van de Nederlandse Boksbond. Het besluit om niet deel te nemen aan het WK boksen voor vrouwen is dan ook geen politiek statement. Er zijn andere argumenten voor dat besluit.

De IBA, de organisatie die dit WK Boksen organiseert, is al geruime tijd ernstig in opspraak vanwege financieel wanbeleid, onregelmatigheden bij jurering van bokswedstrijden en het stelselmatig overtreden van regels. Bovendien worden evenementen gefinancierd met Russische gelden.

Het IOC heeft na diverse waarschuwingen aan de IBA de kwalificatie van de Olympische spelen 2020 en 2024 bij de IBA weggehaald. En voor het eerst in de geschiedenis staat boksen niet op het voorlopige programma voor de volgende Olympische Spelen (in 2028).

De IBA lijkt echter niet voornemens om verbeteringen door te voeren. Integendeel, IBA’s besluit om Russische en Wit-Russische propaganda op het WK toe te laten, maakt duidelijk dat de organisatie kiest voor een ramkoers met het IOC. Dat is namelijk de zoveelste, opzettelijke overtreding van regels en sancties die het IOC de laatste jaren heeft opgelegd aan de IBA. Daarmee brengt de IBA de bokssport in politiek zeer onrustig vaarwater.

De Nederlandse Boksbond wenst niet betrokken te worden bij de politieke, risicovolle escalatiekoers van de IBA. Ons bestuur heeft geconcludeerd dat de organisatie van het komende WK voor vrouwen niet plaatsvindt in een open en veilig sportklimaat garandeert. Deze conclusie is in lijn met de stellingname van NOC*NSF, het IOC en de Nederlandse regering. Wel volgt de NBB momenteel nog een gematigder beleid dan de Nederlandse regering die zich stellig heeft uitgesproken tegen deelname van Nederlandse sporters aan evenementen waaraan ook Russen en Wit-Russen deelnemen, ongeacht onder welke vlag. Wat betreft de Nederlandse Boksbond kunnen boksers en officials vanwege sportieve overwegingen vooralsnog wel deelnemen aan evenementen waar Russen en Wit-Russen deelnemen onder neutrale vlag. Gelukkig vinden dergelijke evenementen regelmatig plaats, omdat de meeste organisaties het sanctiebeleid van het IOC volgen.

De discussie over de stellingname van de Nederlandse Boksbond is verder aangewakkerd, omdat een bokser onlangs heeft besloten om toch deel te nemen aan het WK in Delhi. Helaas heeft zij nagelaten om de Boksbond vooraf te informeren, zodat niet uitgelegd kon worden waarom geen dispensatie voor deelname zou worden verleend. De deelname voldoet bovendien niet aan de veiligheidsregels van de NBB, want de bokser neemt deel onder begeleiding van een coach die niet over de vereiste papieren beschikt en dus volgens die veiligheidsregels niet bevoegd is om de bokser te coachen. Zowel de bokser en haar coach zijn uiteraard bekend met deze veiligheidsregels, daar ten overvloede op gewezen, maar desondanks hebben zij er bewust voor gekozen deze te overtreden. Daarmee hebben zij de Boksbond geen andere optie gelaten dan het treffen van maatregelen zoals die genomen zijn.

De Nederlandse Boksbond staat voor een veilig en verantwoord sportklimaat. Van onze coaches en sporters eisen wij dat ze op de juiste manier gekwalificeerd zijn, dat regels worden nageleefd en dat afspraken nagekomen en gerespecteerd worden. Alleen dan, kunnen we een gezond sportklimaat garanderen, en kunnen we nationaal en internationaal alle stappen zetten, die nodig zijn om de bokssport weer op een professioneel en verantwoord niveau te brengen. En bovenal willen we de Olympische bokstoekomst voor de komende generaties veilig stellen!

Deel dit bericht