Door het genomen besluit vanuit de regering zullen alle opleidingen (Boksfitinstructeur, Parkinson, Assistent trainer/coach (KSS2), Trainer/coach (KSS3)) worden gecanceld tot tenminste 12 januari 2021 of tot 19 januari 2021.
Spelregels in het kort voor bijeenkomsten:

Buiten de eigen woning

Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee.

Uitzonderingen op de regels voor groepsvorming;

 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties
 • Het belijden van een godsdienst of levensovertuiging
 • Uitvaartplechtigheden (maximaal 100 personen)
 • Huwelijksvoltrekkingen (maximaal 30 personen)
 • Beroep, bedrijf of vereniging
 • Topsport
 • Sportbeoefening tot en met 17 jaar buiten
 • Vervoer
 • Zorgbegeleiding
 • Een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van justitie
 • Functionarissen zoals opsporingsambtenaren, zorgverleners, brandweer, kinderopvang, medewerkers van gevangenissen, in de asielketen, etc. en de personen met wie zij in de uitoefening van hun werk een groep vormen
 • Bij de uitvoering van straffen, bijvoorbeeld groepjes personen bij een taakstraf
 • Een vergadering van de Staten-Generaal, de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een commissie daaruit en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie of een verdragspartij.

Het team van de Commissie Opleidingen zal de mogelijkheden van online/digitaal onderwijs verder onderzoeken en/of overwegen.
Alle cursisten zullen naast dit artikel vanuit het secretariaat bericht ontvangen. Vragen en opmerkingen kunnen worden gesteld via: nederlandseboksbond@gmail.com

Rene Braad, Voorzitter Commissie Opleidingen

Deel dit bericht